img
img
Giảng viên

Ngân Nguyễn-Meyer

Tốt nghiệp ngành Xã hội học và Công tác xã hội tại trường Đại học Munich, Đức. Cô hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đức. Cô đã có 11 năm công tác trong lĩnh vực Bảo vệ trẻ em và Tư vấn gia đình, 11 năm giảng dạy về lý thuyết và thực hành Công tác xã hội tại trường Đại học Munich – Đức và 5 năm cộng tác với Đại học Quốc gia Hà Nội – Việt Nam.

Liên hệ
Đóng góp

Khóa học

img